Cuộc sống

Một chút suy nghĩ về người Nhật

Người Nhật rất tử tế, thích hay giúp đỡ người khác, đó là một thực tế mà ai đã từng tiếp xúc với người nhật không thể phủ nhận. Tuy nhiên, khi nói về cuốc sống của họ, tôi nhận ra rằng họ sống khá cam chịu số phận của bản thân mình, nói như […]

Một tháng kiếm 30 triệu có ít?

Hiện nay, mỗi tháng tôi kiếm được hơn 30 triệu đồng, không phải khoe khoang nhưng tôi muốn các bạn cùng thảo luận với tôi về mức lương này. Có lẽ lòng tham con người không đáy, tôi đã làm ra mức lương như thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vì tôi thực sự […]